Meta, snin ilu, bdejt ninteressa ruħi fl-istorja ta’ l-Iklin, bdejt nibni ukoll, bil-mod il-mod, mappa tal-wirt kulturali:

  • Siti ta’ interess storiku u arkeoloġiku
  • Kmamar tan-nar li kienu (jew għadhom) jeżistu fl-Iklin
  • Iċ-ċentri pastorali u l-Parroċċa Familja Mqaddsa
  • Xi siti oħrajn

Nixtieq, naturalment, inkompli nibni fuq din il-mappa, jien u nżid iżjed tagħrif.

Advertisements